Samen maken we het verschil!

De toekomst van de jeugd begint bij het initiatief van vandaag. Daarom starten Stichting Kinderen
voor Duurzaamheid en De Hortus (stichting voor natuur- en duurzaamheidseducatie) in 2021 het
project ‘Energietransitie’. Met als doel de energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen.

Energietransitie is het begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele
brandstoffen naar duurzame energie. Het educatieve project is verbindend voor alle aangemelde
basisscholen in Harderwijk en Hierden (groep 1 t/m 8). Samen maken we het verschil!

Project Energietransitie

Het project bestaat uit een projectweek en een leerlijn. De projectweek ‘Energietransitie’ vindt
plaats van 22 t/m 25 maart 2021. Tijdens deze week ondernemen alle groepen van de basisscholen
in Harderwijk en Hierden aanvullende activiteiten op de leerlijn waarmee in februari gestart wordt.

Harderwijker Energiestrijd

Tijdens de projectweek levert de school ook een concrete bijdrage aan verduurzaming. Op
donderdag 25 maart 2021 wordt namelijk de Harderwijker Energiestrijd gehouden. Geen onderlinge
competitie, maar een strijd om zoveel mogelijk energie op te wekken en deze te laten sponsoren.

De opbrengsten komen 100% ten goede aan de verduurzaming van de eigen school. Leerlingen uit
groep 8 gaan bijvoorbeeld via een hackathon zelf energie opwekken.

Meer informatie

Vragen of meer informatie over de aanmelding of het lespakket? Kijk op onze pagina ‘Voor scholen’
of neem contact op met De Hortus: tel. 0341 – 427 406 of www.hortusharderwijk.nl