Samen maken we het verschil!

Maar liefst 19 van de 23 basisscholen in gemeente Harderwijk-Hierden nemen deel aan een
gloednieuw project genaamd ‘Energietransitie’. Dit project is een initiatief van stichting Kinderen
voor Duurzaamheid met als doel de energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen.

Energietransitie is het begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele
brandstoffen naar duurzame energie. Het educatieve project is verbindend voor alle aangemelde
basisscholen in Harderwijk en Hierden (groep 1 t/m 8).

Menukaarten beschikbaar

Het project bestaat uit een projectweek en een leerlijn. De projectweek ‘Energietransitie’ vindt
plaats van 22 t/m 25 maart 2021. Tijdens deze week ondernemen alle groepen van de basisscholen
in Harderwijk en Hierden aanvullende activiteiten op de leerlijn waarmee in februari gestart wordt.

Vanaf 7 december kunnen de deelnemende scholen zich via De Hortus inschrijven voor extra
activiteiten voorafgaand en tijdens de projectweek. Weten waar de scholen uit kunnen kiezen?
Neem een kijkje bij de lespakketten en extra activiteiten die zijn opgenomen in de zgn. menukaarten
op de pagina ‘Voor scholen’.

Meer informatie

Vragen of meer informatie over de aanmelding of het lespakket? Kijk op onze pagina ‘Voor scholen’
of neem contact op met De Hortus: tel. 0341 – 427 406 of www.hortusharderwijk.nl