Kick off

Maandag 29 november jl. vond de online aftrap van het educatieve project ‘Energietransitie’ plaats met de coördinatoren van de 19 deelnemende basisscholen uit Harderwijk en Hierden. De Hortus gaf uitgebreide informatie over de lesmaterialen die de scholen ontvangen waarmee ze de leerlingen beter bekend maken met de uitdagingen en oplossingen op het gebied van energietransitie.

Ook presenteerden aangesloten organisaties als Junior Energie Coach, CAI Harderwijk & KPN en de Harderwijkse Uitdaging hun initiatieven om de jeugd in Harderwijk te helpen om hun eigen school te verduurzamen. Een unieke samenwerking in Nederland die dan ook trots ‘Samen maken we het verschil’ uitdraagt.

Opzet project

Vanwege corona kon het Harderwijkse project voor het basisonderwijs in het voorjaar van 2021 geen doorgang vinden. Zoals het er nu uit ziet, gaat het project op 31 januari 2022 wel van start!
Het project bestaat uit een leerlijn met leskisten voor alle groepen in het basisonderwijs en een afsluitende projectweek van 21 t/m 24 maart 2022. Tijdens deze week ondernemen de basisscholen in Harderwijk en Hierden aanvullende activiteiten. Naast de aangeboden leskisten kunnen scholen een escape room inzetten, het TechLab bezoeken, een windwokkel maken op het RSG, gastlessen van leerlingen krijgen van het CCNV en Landstede, een excursie boeken of de energiebus bestellen.

Ook organiseren de scholen op de slotdag, 24 maart, een energiemarkt. Tijdens de energiemarkt op school delen kinderen hun ervaringen met (groot)ouders en andere belangstellenden en brengen hun kennis en producten aan de man. Daarna gaat het beste idee of item naar de ‘Veiling Energietransitie Basisonderwijs Harderwijk-Hierden’. Samenwerkingspartner de Harderwijkse Uitdaging organiseert deze veiling en benadert binnenkort het bedrijfsleven.

Thuis aan de slag

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt kinderen én hun gezin uit in spelvorm: met proefjes, puzzels en spelletjes ontdekt het hele gezin waarop ze kunnen besparen. Junior Energiecoach brengt in Harderwijk een speciale editie uit, mogelijk gemaakt door de gemeente Harderwijk.

Groene providers

Maar ook het bedrijfsleven zit niet stil. Ook CAI Harderwijk en KPN zijn een samenwerking met stichting Kinderen voor Duurzaamheid aangegaan. Zij werken samen om de kinderen ongebruikte tv & internet apparatuur (oude modems, WiFi- en tv-kastjes ) te laten inzamelen op school. Zij ontvangen van beide bedrijven een interessante vergoeding. CAI Harderwijk en KPN geven op hun beurt de opgehaalde spullen waar mogelijk een herbestemming.

Winst

Alle opbrengsten, ook die van de markt en de veiling, komen 100% ten goede aan de scholen zelf, zodat zij deze kunnen gebruiken om hun eigen energietransitie vorm te geven.

Meer informatie

Dit project is een initiatief van stichting Kinderen voor Duurzaamheid met als doel de jeugd beter bekend te maken met de uitdagingen en oplossingen op het gebied van energietransitie.
Energietransitie is het begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat de kinderen naast veel leren en doen ook hun school verduurzamen, betekent drie dubbele winst.